Postaw na sprawdzony
nadzór spawalniczy oraz antykorozyjny nad inwestycją

Świadczymy pełen zakres usług inspektorskich.
Od podstawowych czynności jak dobór materiału, technologii spawania, badanie łączy spawanych, ekspertyzy powierzchni po śrutowaniu, dobór systemów malarskich, poprzez nadzory wszystkich zabezpieczenia antykrozyjnego.

przygotowaniu instrukcji technologicznych spawania (WPS) wg PN-EN 15609, opracowaniu technologii spawania (WPQR) stali, aluminum i jego stopów, niklu i jego stopów wg serii norm PN-EN 15614, przygotowaniu uprawnień spawaczy i operatorów wg norm PN-EN 287-1, PN-EN 9606, PN-EN 1418, wdrożeniu technologii spawaliczych MIG/MAG (131, 135, 136, 137), TIG (141), MMA (111), rozwiązywaniu problemów spawalniczych, nadzorze, kontrolach i inspekcjach spawalniczych

Głównym celem firmy FINNSERWIS jest świadczenie kompleksowych, profesjonalnych, sprawdzonych rozwiązań dla firm oraz klientów indywidualnych, którzy oczekują najwyższej jakości oferowanych usług. Cieszymy się z faktu, że dotychczas zrealizowane przez nas projekty realnie przełożyły się na lepsze funkcjonowanie przedsiębiorstw, zwiększenie ich wydajności oraz oferowanej jakości wytwarzanych produktów.

Badania nieniszczące (ang. Non-Destructive Testing) – NDT pozwalają na weryfikację stanu istniejącej konstrukcji oraz dokonywanie na tej podstawie prognozy dotyczącej jej trwałości, oceny jakości wykonania oraz bezpiecznego użytkowania. Najistotniejszą przewagą NDT jest możność ustalenia parametrów i szczegółowego opisu fizycznego badanego materiału na każdym etapie produkcji. Badania NDT wykorzystują metody, które nie wpływają na zdolności wytrzymałościowe i eksploatacyjne badanych konstrukcji, a podczas przeprowadzania badania próbka nie ulega jakiemukolwiek zniszczeniu, w przeciwieństwie do badań niszczących. Wymagania dotyczące jakości mogą się różnić w zależności od ich późniejszego przeznaczenia oraz fazy produkcji- w tym celu stworzono klasy oceny adekwatne do ich wykonania i eksploatacji.
Doradztwo techniczne

Dokonujemy oględzin stanu technicznego konstrukcji zarówno powierzchni jak i połączeń spawanych. Doradzamy jaką przyjąć technologię przygotowania powierzchni oraz dobieramy optymalny system zabezpieczenia antykorozyjnego lub naprawczego zgodnie z aktualnymi przepisami przy współpracy z producentami farb, lakierów.

Badania magnetyczne należą do grupy badań nieniszczących pozwalających wykrywać nieciągłości powierzchniowe, a także stosunkowo duże położone blisko powierzchni, nieciągłości podpowierzchniowe.

Stosuje się je zarówno podczas odbioru, produkcji, kontroli końcowej lub konserwacji, dla całej powierzchni lub tylko miejscowo. Umożliwiają wykrywanie wad w materiałach odkształcanych plastycznie, spawanych, stanie surowym bądź już obrabianych. Wykorzystywane są również do kontroli części lub elementów łącznych o różnych kształtach i wielkościach wykonanych z materiałów ferromagnetycznych.

Dobór rodzaju systemu badania: sposobu magnesowania, detekcji pola magnetycznego i demagnetyzacji obiektów uzależniony jest od szeregu czynników takich jak rodzaj badanego elementu (materiału, stanu powierzchni) i panujących warunków (temperatura)
Inspekcja spawalnicza

Doświadczenie, kompetencje personelu czy przyjęte systemy jakości przez firmę nie gwarantują osiągnięcia wymaganego poziomu jakości! Dlatego istotna rolę podczas wytwarzania lub montażu konstrukcji spawanej odgrywa rzetelna, niezależna, bezstronna inspekcja spawalnicza prowadzona przez doświadczony i wlaściwie wykształcony personel spawalniczy. Wybierz specjalistów FINNSERWIS.

Badania nieniszczące pozwalają na wykrycie nieciągłości materiałowych w badanym materiale, złączu, urządzeniu lub jego wyposażeniu bez wywołania zmian ich właściwości użytkowych. Dzięki nim można monitorować cały cykl życia produktu i eliminować wady oraz zapobiegać awariom. Przeprowadzanie badań nieniszczących na każdym etapie wytwarzania bądź eksploatacji gwarantuje zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
Badania NDT

Przeprowadzamy badania nieniszczące urządzeń i konstrukcji NDT (Non-Destructive Testing) - badania radiograficzne, ultradzwiekowe, penetracyjne, magnetyczno-proszkowe, wizualne, pomiary grubosci scianek, twardosci, ubytków korozyjnych i rozwarstwien blach, pomiary owalizacji i pocienienia, badania skladu chemicznego, repliki metalograficzne, pomiar zawartosci ferrytu delta.

Badanie wizualne (VT) jest pierwszą i zarazem najważniejszą metodą badań nieniszczących NDT. Uznaje się ją za podstawową metodę badawczą NDT, która w swoim zakresie obejmuje 100% badanego obiektu/wyrobu. Metoda wizualna polega na sprawdzeniu nieuzbrojonym okiem lub z wykorzystaniem przyrządów optycznych lub optoelektronicznych czy na powierzchni badanego obiektu występują nieciągłości lub niedoskonałości kształtu (np: pęknięcia, podtopienia brzegowe, nadlew lica, brak przetopu, itd.), a następnie na zmierzeniu ich charakterystycznych wymiarów. Badania wizualne pośrednio wymagają specjalistycznego wyposażenia (boroskopy, fiberoskopy, wideoskopy itp.). Głównymi wymaganiami poprawnie przeprowadzonego badania wizualnego są: potwierdzone kwalifikacje i dobry wzrok badającego, dostateczne natężenie światła (500 lx) i umiejętność interpretacji wskazań.
Antykorozja

Prowadzimy nadzory wszystkich etapów malowania (regulacja pomp malarskich, przygotowanie powierzchni, pomiary wilgotności, chropowatości, temperatury punktu rosy, metody nakładania, grubości warstw, czasy schnięcia) do etapu końcowego (testy pull-off, przyczepności, plus pełna dokumentacja). Nasza kadra techniczna szczyci się posiadaniem odpowiednich certyfikatów malarskich i IBDiM.

Badania nieniszczące urządzeń i konstrukcji NDT (Non-Destructive Testing) to jedna z metod oceny stanu obiektu, która nie wpływa na zdolności wytrzymałościowe i eksploatacyjne badanych konstrukcji, a podczas przeprowadzania badania próbka nie ulega jakiemukolwiek zniszczeniu. Stosujemy metody wizualne (VT), ultradźwięków (UT), magnetyczno-proszkowe (MT) oraz penetracyjne (PT). Zapewniamy naszym Klientom usługi pewne, bezpieczne i terminowe.

Badania niszczące DT (Destructive Testing) są metodą, w trakcie której próbki badanego materiału ulegają zniszczeniu. Badany materiał jest starannie przygotowywany, wycinany i obrabiany w taki sposób, aby spełnił wymogi wszystkich norm. Badania niszczące pozwalają na sprawdzenie wykonania złącza spawanego i wyrobu hutniczego, wymaganej jakości złącza spawanego i wyrobów hutniczych, weryfikacji poziomów kwalifikacji osób posiadających lub starających się o uprawnienia spawalnicze odpowiedniego spoiwa w konstrukcji spoiny, pomagają w odpowiedzeniu na pytanie dlaczego tworzą się wady spawalnicze.

Dokonujemy napraw spawalniczych konstrukcji mostów, wiaduktów, nietypowych konstrukcji stalowych oraz urządzeń z opracowaniem technologii naprawy i pełną dokumentacją powykonawczą. Zajmujemy się również projektowaniem systemów zabezpieczenia antykorozyjnego na konstrukcjach stalowych, a także wykonawstwem oraz nadzorem nad właściwym procesem malowania powierzchni.

0

Klientów

od początku działalności

0

Inspekcji

z zakresu doradztwa tech.

0

Ksiąg jakości

wdrożonych w firmach

0

Certyfikatów

i szkoleń uzupełniających

 
 

DLACZEGO WYBRAĆ WŁAŚNIE NAS?

Staranność i terminowość usług

Zakres każdej pracy, którą wykonujemy dla naszych klientów, jest starannie zaplanowany i uzgodniony. Nasi pracownicy dokładają wszelkich starań, aby jak najlepiej zrozumieć kluczowe dla klienta zagadnienia, a następnie ustalić sposób postępowania. Stała komunikacja i kontrola zapewniają realizację usług zgodnie z oczekiwaniami klienta oraz spełnieniu wszelkich norm jakości. Sprawdzone metody planowania pracy i weryfikacji jej realizacji oraz regularna komunikacja z klientem zapewniają przewidywalność efektów i minimalizują występowanie niepożądanych zdarzeń.

Wieloletnie doświadczenie i wiedza

Cały czas chcemy doskonalić zarówno nasze usługi, jak i samych siebie. Z tego powodu dbamy o to, aby nasi pracownicy regularnie podnosili swoje kompetencje. Uzyskane certyfikaty w wielu projektach oraz ważnych szkoleniach, pozwalają nam na obsługę klienta na jak najwyższym poziomie. Specjalizujemy się na wielu obszarach działalności, które wykonywane są od początku do końca w sposób rzetelny i profesjonalny. Oferujemy naszym Klientom wyjątkowe usługi, dopasowane do ich potrzeb i prowadzonej działalności gospodarczej.

Wybierz najlepszych specjalistów w branży

Zadowolony klient jest dla nas najważniejszy. Na przestrzeni kilku lat osiągnęliśmy sukces, który mierzymy na podstawie rzeczywistej skuteczności. Jednocześnie nie spoczęliśmy na laurach. Pamiętamy również o tym, by stale doskonalić posiadane umiejętności.

Zabezpieczenia antykorozyjne wykonywane przez naszą firmę cechują się wysoką trwałością, niezawodnością oraz odpornością na starzenie i działanie czynników atmosferycznych.

W zależności od klasy korozyjności środowiska oraz pożądanego czasu trwania ochrony, jesteśmy w stanie dobrać odpowiednią powłokę malarską, aby wykonana antykorozja gwarantowała jak najlepsze efekty. W tym celu stosujemy najwyższej jakości farby epoksydowe, poliuretanowe oraz alkidowe. Wykorzystywane przez nas preparaty charakteryzują się doskonałą przyczepnością do większości podłoży oraz stosunkowo krótkim czasem schnięcia.Anna Larkins

Przewidywane koszty usługi

Nigdy nie obciążamy naszych klientów kosztami za usługi, które nie były wcześniej uzgodnione. Czasami jednak zdarzają się niespodziewane sytuacje, czynniki, które mogą w istotny sposób wpłynąć na koszty i terminowość prac. W takim wypadku weryfikujemy początkowe ustalenia warunków współpracy i uzgadniamy podjęcie dalszych działań korygujących.

 

Partnerzy FINNSERWIS

Jeżeli jesteś inwestorem i nie masz pewności czy dostawca usług spawalniczych świadczy swoją pracę na właściwym poziomie skontaktuj się z nami.

Pralnia ubrań roboczych w Białymstoku

Usługi pralnicze dla firm