Badania niszczące

Świadczymy specjalistyczne usługi z zakresu wykonania badań niszczących i oceny
stanu materiałów ferromagetycznych, konstrukcji stalowych, mostów, wiaduktów itp.

Badania niszczące mają szerokie zastosowanie w przemyśle metalurgicznym, dotyczą one: użycia odpowiedniego spoiwa w konstrukcji spoiny, kontroli wymaganej jakości poprzez przebadanie złączy próbnych, weryfikacji poziomów kwalifikacji osób posiadających uprawnienia spawalnicze, oceny wykonania złączy spawanych,diagnozowania powodów tworzenia się wad spawalniczych i powodów awaryjności konstrukcji.

Próba zginania

Celem statycznej próby zginania poprzecznego złączy spawanych jest ustalenie odporności na zginanie badanych połączeń zarówno w przypadku rozciągania lica i grani oraz badanie przełomu próbki w przypadku pęknięcia. Zginanie próbek przeprowadza się dla kątów od 0o do max. 180o na maszynie wytrzymałościowej ZD-40 o zakresie pomiarowym 4kN – 400kN. Badania próby zginania powinny być przeprowadzone zgodnie z normami oraz instrukcją techniczną maszyny. Kryteria oceny przeprowadzonych badań statycznej próby zginania określone są w normach przedmiotowych. Wszystkie przypadki pęknięć i złamań są poddawane dokładnym oględzinom celem stwierdzenia ich przyczyny i odnotowane w protokole badania.

Polega na wciskaniu w powierzchnię badanej próbki wgłębnika o określonych wymiarach , kształcie i materiale (kulka stalowa lub stożek diamentowy) z użyciem określonej siły. Pomiary twardości wykonuje się w celu sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia obróbki cieplnej dla złącz spawanych, hartowania i odpuszczania elementów, części maszyn, konstrukcji stalowych czy wyrobów hutniczych. Skale, którymi w których wyrażamy twardości to HV, HB, HRA, HRB, HRC.

Próba rozciągania

Polegają na określeniu wytrzymałości na rozciąganie całego złącza spawanego (złącze doczołowe) lub samej spoiny (złącze krzyżowe ze spoinami pachwinowymi). Próby rozciągania próbek przeprowadza się na maszynie wytrzymałościowej ZD-40 o zakresie pomiarowym 4kN – 400kN. Kryteria oceny przeprowadzonych badań statycznego rozciągania określone są w każdej z norm przedmiotowych podlegających wytrzymałości dla danego gatunku materiału. Wszystkie próbki zerwane w spoinie poddawane dokładniejszym oględzinom celem stwierdzenia przyczyny ich niewłaściwego zerwania.

Badania makroskopowe złączy spawanych przeprowadza się na odpowiednio pobranych i przygotowanych zgładach. Po właściwym wytrawieniu ujawniają zarys spoiny, sposób ułożenia ściegów, zakres strefy wpływu ciepła oraz ewentualne wady: wewnętrzne typu żużle, pęcherze przyklejenia i wady kształtu jak niesymetryczne wykonanie złącza, podtopienia lica i grani. Obserwację zgładów makroskopowych wykonuje się okiem nieuzbrojonym lub posługując się lupą o powiększeniu do max. 30X.

Badanie twardości

Polega na wciskaniu diamentowego wgłębnika sondy w badany materiał, do czasu spowodowania odkształceń plastycznych trwałych. Istotny jest fakt przygotowania powierzchni badania, gdyż jej stan ma wpływ na uzyskiwane wyniki. Zastosowanie takiej metody gwarantuje dużą dokładność pomiaru oraz szeroki zakres materiałów o różnych właściwościach do pomiaru.

Badania przeprowadza się na odpowiednio przygotowanych, wypolerowanych i wytrawionych zgładach przy użyciu mikroskopu optycznego. Badania pod większymi powiększeniami dają możliwość rozpoznania budowy krystalicznej nie tylko samej spoiny ale jej pozostałych stref, które zmieniają swą budowę w skutek działań temperatury. Obserwacje mikroskopowe złącz spawanych mają na celu określenie rodzaju struktury spoiny, strefy wpływu ciepła i materiału rodzimego oraz wad występujących w złączu spawanym.

Badanie makroskopowe

Badania makroskopowe polegają na oględzinach próbki wytrawionej lub niewytrawionej okiem nieuzbrojonym, bądź przy kilkukrotnym powiększeniu (max. 30x), celem wykrycia niezgodności na przekroju poprzecznym złącza spawanego. Zakres badań określają Polskie Normy, przepisy Dozoru Technicznego i wymogi Zleceniodawcy. Próbkę należy szlifować na szlifierce do zgładów metalograficznych, na mokro papierami ściernymi o ziarnistości od 80 do 600. Następnie trawić odczynnikami odpowiednimi dla danego gatunku materiału, płukać w spirytusie i suszyć. Ostatecznie wykonać powiększone zdjęcia próbki oraz dokonać oceny do dokumentacji wykonania badań metalograficznych.

Współpracowaliśmy między innymi z

Na przestrzeni kilku lat zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów na różnych obiektach, gwarantując naszym klientom najwyższą jakość usług i krótki czas realizacji.

Jeżeli jesteś inwestorem i nie masz pewności czy dostawca usług spawalniczych świadczy swoją pracę na właściwym poziomie skontaktuj się z nami.