Badania niszczące

Świadczymy specjalistyczne usługi z zakresu wykonania badań niszczących i oceny
stanu materiałów ferromagetycznych, konstrukcji stalowych, mostów, wiaduktów itp.

Badania niszczące mają szerokie zastosowanie w przemyśle metalurgicznym, dotyczą one: użycia odpowiedniego spoiwa w konstrukcji spoiny, kontroli wymaganej jakości poprzez przebadanie złączy próbnych, weryfikacji poziomów kwalifikacji osób posiadających uprawnienia spawalnicze, oceny wykonania złączy spawanych,diagnozowania powodów tworzenia się wad spawalniczych i powodów awaryjności konstrukcji.

Próba zginania

Próba zginania złącza spawanego wykonywana jest w celu sprawdzenia jego własności plastycznych. Proces polega na poddawaniu podłużnej próbki statycznemu zginaniu przy pomocy specjalistycznego, zaokrąglonego trzpienia. Finalnie, miarą własności plastycznych badanej próbki jest kąt, do jakiego zegnie się ona bez powstawania rys i naderwań.

Polega na wciskaniu w powierzchnię badanej próbki wgłębnika o określonych wymiarach , kształcie i materiale (kulka stalowa lub stożek diamentowy) z użyciem określonej siły. Pomiary twardości wykonuje się w celu sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia obróbki cieplnej dla złącz spawanych, hartowania i odpuszczania elementów, części maszyn, konstrukcji stalowych czy wyrobów hutniczych. Skale, którymi w których wyrażamy twardości to HV, HB, HRA, HRB, HRC.

Próba rozciągania

Próba rozciągania jest podstawowym rodzajem badania metali, które mają zastosowanie w technice, pozwalając określić podstawowe właściwości metalu. Próba polega na osiowym rozciąganiu próbek o ściśle określonych kształtach w uchwytach maszyny wytrzymałościowej.

Badania makroskopowe złączy spawanych przeprowadza się na odpowiednio pobranych i przygotowanych zgładach. Po właściwym wytrawieniu ujawniają zarys spoiny, sposób ułożenia ściegów, zakres strefy wpływu ciepła oraz ewentualne wady: wewnętrzne typu żużle, pęcherze przyklejenia i wady kształtu jak niesymetryczne wykonanie złącza, podtopienia lica i grani. Obserwację zgładów makroskopowych wykonuje się okiem nieuzbrojonym lub posługując się lupą o powiększeniu do max. 30X.

Badanie twardości

Metody statyczne pomiaru twardości opierają się na wciskaniu wgłębnika w materiał badany poza granicę sprężystości, aż do spowodowania odkształceń trwałych. Dzięki zastosowaniu tych metod twardość można określić jako miarę odporności materiału na odkształcenia trwałe powstające w wyniku wciskania wgłębnika.

Współpracowaliśmy między innymi z

Na przestrzeni kilku lat zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów na różnych obiektach, gwarantując naszym klientom najwyższą jakość usług i krótki czas realizacji.

Jeżeli jesteś inwestorem i nie masz pewności czy dostawca usług spawalniczych świadczy swoją pracę na właściwym poziomie skontaktuj się z nami.