Nadzór inspektorski

Prowadzimy nadzór inspektorski nad inwestycjami zarówno na etapie ich prefabrykacji jak
i w trakcie montażu konstrukcji stalowej. Koordynujemy prace spawalnicze oraz antykorozyjne.

0

Klientów

od początku działalności

0

Inspekcji

z zakresu doradztwa tech.

0

Ksiąg jakości

wdrożonych w firmach

0

Certyfikatów

i szkoleń uzupełniających

Kompleksowy nadzór nad inwestycją

Na polecenie Klienta zajmujemy się przeglądem projektu / umowy zgodnie z normą PN-EN ISO 3834 - Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Prowadzimy nadzór nad realizacją prac spawalniczych zgodnie z normą PN-EN ISO 14731 – Nadzorowanie spawania – Zadania i odpowiedzialność, w zakresie kompetencji Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE. Opracowujemy Technologiczne Instrukcje Spawania WPS zgodnie z normą PN-EN ISO 15609. Przygotowujemy i nadzorujemy prace dotyczące kwalifikowania technologii spawania WPQR zgodnie z normą PN-EN ISO 15610, PN-EN ISO 15611, PN-EN ISO 15612, PN-EN ISO 15613, PN-EN ISO 15614 oraz według innych wytycznych, np. niemiecki DVS 1702. Współpracujemy z kompetentnymi laboratoriami i jednostkami certyfikującymi, posiadającymi akredytację i notyfikację. Zajmujemy się konsultacjami technicznymi (dobór metody spawania i urządzenia, oprzyrządowanie, przeciwodkształcenia, materiały dodatkowe do spawania itp.). Oferujemy pomoc w prowadzeniu uzgodnień i/lub negocjacji z zagranicznymi kontraktorami.

Zaufaj profesjonalistom w branży!

Świadczymy pełen zakres usług inspektorskich. Od podstawowych, jak dobór systemów malarskich, poprzez nadzory wszystkich etapów malowania (regulacja pomp malarskich, przygotowanie powierzchni, pomiary wilgotności, chropowatości, temperatury punktu rosy, metody nakładania, grubości warstw, czasy schnięcia) do etapu końcowego (testy pull-off, przyczepności, plus pełna dokumentacja). Nasza kadra techniczna szczyci się posiadaniem odpowiednich certyfikatów FROSIO i IBDiM. Oferujemy nadzory spawalnicze i szkolenia malarskie (NORSOK) prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów.

Na potrzeby realizacji nadzorów w Państwa firmie dysponujemy doświadczonym i odpowiednio wykształconym personelem spełniającym wymagania ISO 14731. Nasza kadra posiada Międzynarodowe Dyplomy na poziomie Inżynierskim – International Welding Engineer (IWI).

Ze względu na posiadane przez nasz personel kompetencje na poziomie 2 i 3 stopnia wg EN 473 oraz ISO 9712 możemy Państwu zaoferować nie tylko prowadzenie badan, ale również nadzór nad prowadzonymi badaniami, wdrożenia metod badawczych w Państwa firmie, czy ostatecznie opracowanie Procedur badawczych dla Państwa organizacji.

W ramach inspekcji spawalniczych sprawdzamy poziom jakości produkowanych konstrukcji, poprawność ich wykonania, zgodność z projektem/zamówieniem, przyjetą technologię i szeroko rozumiane kompetencje wykonawcy, a także poprawne funkcjonowanie przyjętych w organizacji systemów jakości.

- kontrola realizacji zlecenia poprzez sprawdzenie obłożenia materiałowego,
- kontrola stopnia zaawansowania produkcji,
- kontroli prowadzonej i przygotowywanej dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z wymaganiami Klienta oraz przedstawionym planem Kontroli Jakości Produkcji,
- kontroli NDT wykonywanych konstrukcji,
- kontrola prac antykorozyjnych,
- kontrola wysyłki gotowych elementów.

Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT (JCO UDT-CERT), oferuje certyfikację osób zgodnie z procesem certyfikacji w dziedzinie nadzoru spawalniczego.
Doradztwo techniczne

Dokonujemy oględzin stanu technicznego konstrukcji zarówno powierzchni jak i połączeń spawanych. Doradzamy jaką przyjąć technologię przygotowania powierzchni oraz dobieramy optymalny system zabezpieczenia antykorozyjnego lub naprawczego zgodnie z aktualnymi przepisami przy współpracy z producentami farb, lakierów.

Zajmuje się również sprawdzaniem wykonywanych robót i oferujemy odbiory budowlane, potwierdzaniem faktycznie wykonanych prac i, o ile zażyczy sobie tego inwestor, kontrolowaniem rozliczeń budowy. Wszystkie zlecenia realizujemy w sposób kompleksowy, podchodząc indywidualnie do każdego Klienta.
Inspekcja spawalnicza

Doświadczenie, kompetencje personelu czy przyjęte systemy jakości przez firmę nie gwarantują osiągnięcia wymaganego poziomu jakości! Dlatego istotna rolę podczas wytwarzania lub montażu konstrukcji spawanej odgrywa rzetelna, niezależna, bezstronna inspekcja spawalnicza prowadzona przez doświadczony i wlaściwie wykształcony personel spawalniczy. Wybierz specjalistów FINNSERWIS.

W zakresie inspekcji spawalniczej dysponujemy personelem z Międzynarodowymi Dyplomami Inspektorskimi - International Welding Inspector (IWI) oraz certyfikatami 2 i 3 stopnia w metodach badawczych.Doświadczenie, kompetencje personelu czy przyjęte systemy jakości przez firmę nie gwarantują osiągnięcia wymaganego poziomu jakości!
Badania NDT

Przeprowadzamy badania nieniszczące urządzeń i konstrukcji NDT (Non-Destructive Testing) - badania radiograficzne, ultradzwiekowe, penetracyjne, magnetyczno-proszkowe, wizualne, pomiary grubosci scianek, twardosci, ubytków korozyjnych i rozwarstwien blach, pomiary owalizacji i pocienienia, badania skladu chemicznego, repliki metalograficzne, pomiar zawartosci ferrytu delta.

Dlatego istotną rolę podczas wytwarzania lub montażu konstrukcji spawanej odgrywa rzetelna, niezależna, bezstronna inspekcja spawalnicza, prowadzona przez doświadczony i właściwie wykształcony personel spawalniczy.
Antykorozja

Prowadzimy nadzory wszystkich etapów malowania (regulacja pomp malarskich, przygotowanie powierzchni, pomiary wilgotności, chropowatości, temperatury punktu rosy, metody nakładania, grubości warstw, czasy schnięcia) do etapu końcowego (testy pull-off, przyczepności, plus pełna dokumentacja). Nasza kadra techniczna szczyci się posiadaniem odpowiednich certyfikatów malarskich i IBDiM.

Współpracowaliśmy między innymi z

Na przestrzeni kilku lat zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów na różnych obiektach, gwarantując naszym klientom najwyższą jakość usług i krótki czas realizacji.

Jeżeli jesteś inwestorem i nie masz pewności czy dostawca usług spawalniczych świadczy swoją pracę na właściwym poziomie skontaktuj się z nami.