Doradztwo techniczne w Antykorozji

Specjalistyczna usługa doradztwa technicznego w zabezpieczeniu antykorozyjnemu konstrukcji stalowych

Każde zabezpieczenie antykorozyjne wykonujemy przy wykorzystaniu odpowiednich norm ISO oraz naszego wieloletniego doświadczenia. Optymalnie dobieramy zestawy malarskie

o odpowiedniej do danego przeznaczenia grubości, dzięki czemu nasza ochrona przed korozją stanowi gwarancję długotrwałego zabezpieczenia konstrukcji ze stali. W ramach oferty zapewniamy również profesjonalne piaskowanie powierzchni stalowych i betonowych na obszarze całego kraju.

W ramach usługi związanej z doradztwem technicznym oferujemy naszym Klientom konsulting, wykonawstwo oraz nadzór - m. in.: w zakresie w antykorozji, systemów ognioodpornych i konstrukcjach stalowych. Wieloletnie doświadczenie w branży metalurgicznej, konstrukcji stalowych oraz szeroka wiedza naszych pracowników są do Państwa dyspozycji.

Korozja to proces stopniowego niszczenia, który zachodzi na powierzchni metali i ich stopów oraz innych tworzyw wskutek chemicznego lub elektrochemicznego oddziaływania środowiska. Korozja to zjawisko, od którego nie da się uciec projektując i realizując inwestycje budowlane. Jednak należy jej się skutecznie przeciwstawiać i zabezpieczać przed jej degradacyjnym działaniem. Szukając odpowiedniego rozwiązania, które w skuteczny sposób zabezpieczy konstrukcje stalowe przez korozją można stracić wiele czasu. Świadczymy doradztwo techniczne z zakresu doboru odpowiednich systemów farb i obróbki powierzchni.

Dokonujemy oględzin stanu technicznego konstrukcji, doradzamy jaką przyjąć strategię i technologię przygotowania powierzchni i dobrać optymalny system zabezpieczenia antykorozyjnego lub naprawczego zgodnie z aktualnymi wymogami norm ISO i zaleceniami producentów farb.

Nasze usługi

Prowadzimy szkolenia śruciarzy i malarzy przemysłowych z zakresu przygotowania do malowania, malowania i aplikacji powłok ochronnych na konstrukcjach stalowych. Nadzorujemy procesy aplikacji powłok oraz kontrolujemy warstwę finalną zabezpieczenia antykorozyjnego.

Proponujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych atestowanymi wykładzinami (usuwanie starych powłok, przygotowa- nie powierzchni, nanoszenie powłok antykorozyjnych).
Nadzór nad pracami antykorozyjnymi

Pracownicy reprezentujący firmę FINNSERWIS posiadają wiedzę, doświadczenie oraz kwalifikacje niezbędne do samodzielnego i w pełni profesjonalnego prowadzenia nadzoru nad przebiegiem procesu prac antykorozyjnych na obiektach konstrukcji stalowych, poświadczone odpowiednimi certyfikatami i uprawnieniami.

Odbiór zabezpieczenia antykorozyjnego

Pomyłki popełniane podczas prac malarskich mogą mieć znaczący wpływ na komfort wizualny, zdrowie i samopoczucie osób przebywających w budynku, a w niektórych przypadkach na trwałość i bezpieczeństwo obiektu (np. w przypadku powłok ogniochronnych spęczniających, antykorozyjnych). Dokonujemy szczegółowych inspekcji robót malarskich, sprawdzamy powierzchnię pod względem niezgodności z obowiązującymi normami oraz wymaganiami kontraktu, a następnie przedstawiamy Klientowi raport wraz z wytycznymi odnośnie naprawy zabezpieczenia.

Odbiór konstrukcji stalowej po śrutowaniu

Odbieramy konstrukcję po piaskowaniu/śrutowaniu - usunięciu z powierzchni stalowych metodą obróbki strumieniowo-ściernej wszelkich zanieczyszczeń w postaci rdzy, zgorzeliny, tłuszczów, kurzu itp. Sprawdzamy konstrukcję pod kątem dalszych prac antykorozyjnych.

Współpracowaliśmy między innymi z

Na przestrzeni kilku lat zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów na różnych obiektach, gwarantując naszym klientom najwyższą jakość usług i krótki czas realizacji.

Jeżeli jesteś inwestorem i nie masz pewności czy dostawca usług spawalniczych świadczy swoją pracę na właściwym poziomie skontaktuj się z nami.